Fluidní zmrazování

Fluidní zmrazování - Technologie IQF

Individual quick freezing (IQF) je technologie původně vyvinutá "Frigoscandia Equipment" jako specifické řešení blokového nebo hromadného zmrazování malých produktů pro uchování jakosti a pro poskytnutí bezpříkladného pohodlí konečnému uživateli. IQF je výběrovou metodou zmrazování sezónních produktů, jako je ovoce a zelenina již od doby prvního zavedení FLoFREEZE. A v průběhu dalších let byla dále zdokonalována tak, aby pokryla širší sortiment produktů, jako je maso krájené na kostičky, garnáti, těstoviny a rýže.

Skvělé výsledky technologie IQF se skutečnou fluidizací

Při použití zmrazovače FLoFREEZE získáte trvalé perfektní výsledky IQF. I s těmi nejobtížnějšími produkty je zacházeno jemně a jsou zmrazovány bez poškození svého vzhledu. Už od počátku procesu jsou produkty zmrazovány jednotlivě, výsledkem čehož je bezproblémové rozmrazování produktu v době, kdy se dostane ke spotřebiteli.

Řízené proudění vzduchu

Při procesu zmrazování typu IQF je životně důležitá schopnost dosáhnout toho, aby se při zmrazování pevné částice vznášely v silném proudu hluboce chlazeného vzduchu tak, aby se na sebe nepřilepily. Tohoto je dosaženo pomocí speciálně konstruovaného perforovaného pásu OQF, který umožňuje, aby byl vzduch stejnoměrně distribuován a směrován na produkt. Proud vzduchu v počáteční zmrazovací zóně je směrován na chladnější vzduch konečné zóny, což způsobuje turbulenci, která urychluje přenos tepla a zajišťuje rychlé jemné škraloupové zmrazení v době, kdy je produkt nejkřehčí – na samém počátku procesu zmrazování. Škraloupové zmrazování dosahované tímto řízeným a účinným prouděním vzduchu zachová vlhkost produktu před jeho konečným zamrazením, tímto je také zachována hmotnost, vzhled produktu a jakost IQF.

Bezkonkurenční nedostižná flexibilita

Můžete nastavit zmrazovač tak, aby byly mokré, lepkavé produkty na pásu protřepávány. Právě tak dobře můžete přepravovat a zamrazovat těžké produkty. Můžete fluidizovat velmi obtížné produkty jako např. vařenou dlouhozrnnou rýži. A s vhodně zvoleným pulzátorem můžete zamrazovat i mnohem komplikovanější produkty, než ty zde uvedené. A u všech aplikací máte zaručenu špičkovou jakost. Optimalizované provozní parametry zmrazovačů typů FLoFREEZE M a S IQF mohou být předem nastaveny na odlišné produkty,které jsou vyjmenovány níže a můžete je přepínat z jednoho produktu na druhý pouhým stisknutím tlačítka.
© Copyright 2008 Klimastar s.r.o.
webdesign by odn