Chlazení kapalin

Nabízíme jednoúčelové technologie chlazení kapalin vlastní unikátní konstrukce zcela dle přání zákazníka.

 


Dodáváme chladicí jednotky řady WDE

  Chladicí jednotky řady WDE se vzduchem chlazeným kondenzátorem jsou určeny pro průtokové chlazení kapalin v oblasti klimatizace a dalších průmyslových aplikacích jako jsou např. zpracování plastů (vstřikolisy), chemický průmysl, potravinářství, malé ledové plochy atd. Výhodou chladicích jednotek řady WDE je jejich vysoká účinnost a spolehlivost, dále pak jednoduchá konstrukce, snadná instalace bez nároku na zvláštní úpravy povrchu, vhodné rozložení všech komponent na jednotce a tím usnadnění přístupu k jednotlivým komponentám v případě servisního zásahu. Provoz chladicích jednotek je zcela automatický a nároky na údržbu jsou minimální. Odebrané teplo z technologie se odvádí pomocí vzduchem chlazeného kondenzátoru. Kondenzátor je umístěn na jednotce. V případě požadavku zákazníka je možné kondenzátor dodat odděleně. Řídicí rozváděč je umístěn na jednotce a zajišťuje napájení a řízení všech částí jednotky. Provoz jednotky je plně automatický. V případě požadavku zákazníka je možné do rozváděče umístit napájení a řízení dalšího externího elektrického zařízení, jakým může být např. oběhové čerpadlo.

© Copyright 2008 Klimastar s.r.o.
webdesign by odn